Završetak projekta

Događaj

Dana 20. listopada uspješno je završen projekt „Elmap GREEN powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector)“.

Projekt je trajao 16 mjeseci, a realiziran kroz tri sastavnice.

Prva sastavnica je „Modernizacija projektnog ureda“ u sklopu koje je Elmap modernizirao svoj ured kroz nabavu i primjenu najnovijih softverskih alata za projektiranje. Dodatno, na osnovu nabavljenih alata, Elmap je vlastitim kadrom razvio i primijenio unikatna rješenja za automatiziranje izrade projektne dokumentacije i upravljanje nabavnim procesima. Navedenom automatizacijom značajno je ubrzana izrada nacrta i projektne dokumentacije, što je doprinijelo povećanju konkurentnosti kroz veću efikasnost i povećanje izlazne kvalitete proizvoda i usluga.

Druga sastavnica projekta Elmap Green je razvoj rješenja za distribuirani prihvat fekalnog otpada, „Elmap Remote Fecal Station System“. Cilj navedenoga je skraćivanje transportnog puta kamionima i time smanjenje troškova odvoza, potrošnje goriva i emisije ugljičnog dioksida. Ključ rješenja je automatizacija koja omogućava primjenu koncepta nisko-budžetnih stanica za prihvat septika bez ljudske posade, što dodatno povećava njegovu ukupnu isplativost. Kroz suradnju sa Vodovodom i kanalizacijom Split, osmišljeno je tehničko rješenje sustava daljinskog nadzora i upravljanja, te su proizvedena dva modela upravljačkih jedinica od kojih je jedna instaliran na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

Treća sastavnica projekta Elmap Green je razvoj softverskog rješenja koje se bavi problematikom održavanja postrojenja, „Elmap Maintenance Management System“.

Rješenje je jedinstveno po tome što omogućava upravljanje zadacima održavanja na temelju realnih podataka i mjerenja očitanih izravno iz postrojenja, a implementira daljinsko praćenje, automatsku evidenciju izvršenih radova i izdavanje radnih zadataka. Primjenom navedenoga povećava se učinkovitost radnog osoblja, podiže se razina kvalitete održavanja, minimizira se mogućnost pojave nepredviđenih kvarova te se povećava ukupna pouzdanost cijelog sustava. U sklopu projekta izvedena je instalacija i implementacija razvijenog sustava u sklopu komunalnog poduzeća Vodovod, Slavonski Brod.

Kroz tri navedene sastavnice, tvrtka Elmap je uspješno realizirala sve zadatke postavljene u sklopu projekta Elmap Green te je zahvaljujući tome uspjela postići povećanje svoje konkurentnosti. Povećana je radna efikasnost te su otvorene nove mogućnosti u poslovanju kroz razvijene proizvode i stečena znanja i iskustva.

Galerija

 • elmap-green-zavrsetak-projekta-01
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-02
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-03
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-04
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-05
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-06
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-07
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-08
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-09
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-10
 • elmap-green-zavrsetak-projekta-11

Nazad