Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

UPOV gradova Karlovca i Duge Rese

UPOV gradova Karlovca i Duge Rese

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

  • Kapitalni infrastrukturni projekt visoke razine složenosti
  • Vrijednost projekta: €14.582.000

UPOV Slavonski Brod

UPOV Slavonski Brod

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

  • Kapitalni infrastrukturni projekt visoke razine složenosti
  • Vrijednost projekta: €11.600.000 

UPOV Centar – grad Zadar

UPOV Centar – grad Zadar

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

  • Kapitalni infrastrukturni projekt veće razine složenosti
  • Vrijednost projekta: €15.000.000 

Elmap d.o.o. UPOV Stupe

UPOV Stupe

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Stupe

UPOV Divulje

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Stupe

UPOV Opatija

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Stupe

UPOV Vinkovci

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Biograd

UPOV Biograd

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Pula

UPOV Pula

Rekonstrukcija objekta

Elmap d.o.o. UPOV Cerna

UPOV Cerna

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Otok

UPOV Otok

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Ivankovo

UPOV Ivankovo

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Mljet

UPOV Mljet

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Vela Luka

UPOV Vela Luka

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Cavtat

UPOV Cavtat

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Povlja

UPOV Povlja

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad

Elmap d.o.o. UPOV Sućuraj

UPOV Sućuraj

Projektiranje, izvođenje i puštanje u rad